Familie Hage-Cohen

Reactie van de heer Jacques Eizenga.

Ik ben geboren en getogen in Zutphen, de Kuiperstraat en het Stationsplein.
Mijn ouders woonden in Zutphen tijdens de oorlog op Stationsplein 5.
Hun beste vrienden waren het echtpaar Hage-Cohen. Ik noemde hen oom Kees, van Cornelis, en tante Ulla, van Juultje [Julie Emma, pk]. Hij was leraar gymnastiek aan het Stedelijk Lyceum. Zij woonden op de IJsselkade 13. Achter hun huis bevond zich een gymnastiekzaal, waar hij particulier les gaf en waar ik en mijn broer Wietze met hun twee zonen, Jaap en Jan, speelden. Zij hadden dezelfde leeftijd.
Eind 1944 werd oom Kees opgepakt en verdween hij uit ons zicht. Ik heb het vermoeden dat hij is vervoerd naar het concentratiekamp in Wommels, dat na de oorlog met de grond was gelijkgemaakt. Wij hebben nooit meer iets van hem gehoord. [Volgens website Oorlogsgravenstichting is hij overleden op 3 maart 1945, te Wöbbelin Landkreis Ludwigslust, pk]
Eind 1944  werd tante Ulla in het huis van bewaring ingesloten. Zij was joods en droeg de ster. Ook hiervan weten wij niets aangezien ons huis onbewoonbaar was door de bombardementen en wij naar onze Friese familie waren gegaan. Na de oorlog kwam zij vrij en kwamen wij weer in goed contact met haar. Zij woonde in Zutphen en vroeg mij haar huisarts te worden.
Zoon Jaap werd notaris in  Veenendaal.  Zoon Jan werd ook gymnastiek leraar en ging op vrijwillige basis naar onze koloniale troepen alwaar hij voor zover wij weten een ernstig ongeval heeft gehad.

Echtpaar Hage-Cohen, foto’s bij paspoortaanvraag 1922, Regionaal Archief Zutphen