Joodse patiënten van het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen en Warnsveld

Reactie van John Stienen:

Naar aanleiding van het verschijnen van De Zutpense Kehille in het bijzonder heb ik in de afgelopen weken de diverse groepen Joodse patiënten die waren opgenomen of ondergedoken in het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen en Warnsveld beschreven op Joods Monument.

De Gasthuispoort, stond vroeger in de stad bij het zogenaamde Binnengesticht van het Oude en Nieuw Gasthuis, herplaatst op het terrein van vroegere ‘buitengesticht’ Groot Graffel in Warnsveld. Op deze poort is oktober 2020 een herdenkingsplaat aangebracht met de namen van twintig Joodse patiënten die in 1943 zijn gedeporteerd naar Sobibor en daar zijn omgebracht.

De personalia zijn samen met Ingeborg van ’t Hof opnieuw gecontroleerd en hier en daar aangepast, ook op Joods Monument zelf.

Dat ik dit deed is opgepikt door het Social Media team van het Erfgoed Centrum Zutphen. Ze hebben er een post aan gewijd:

Met het plaatsen van de diverse verhalen beoogde ik enerzijds om de slachtoffers en de overlevenden in de context te plaatsen van hun verblijf in de instelling tijdens de Sjoa. Anderzijds wilde ik ook de overlevenden een gezicht geven en terugplaatsen in de gezinnen waar ze deel van uitmaakten. Bovendien wordt daardoor duidelijker hoe en waarom het aantal ingeschreven Joodse patiënten tussen de zomer van 1942 en het voorjaar van 1943 steeg van ongeveer tien naar bijna vijftig om vervolgens weer te dalen tot twintig in de week van de deportaties.