Op 9 september 1949 beëindigde I. Elzas het voorzitterschap van de Joodse gemeente Zutphen. Vijf weken later, op 13 oktober, werd ik geboren, zijn eerste en enige kleinzoon. Ik werd naar hem vernoemd: bij mijn geboorte kreeg ik de namen Hans isidore. Helaas heb ik geen herinneringen aan mijn opa, anders dan een paar foto’s en de verhalen die mijn vader over hem vertelde. Opa overleed op 25 maart 1951. Vorig jaar publiceerde Menno Tamminga het boekje: “Het geheime luik”, waarin hij de oorlogservaringen van mijn opa en vader beschrijft. Menno betrok mij bij zijn onderzoek en daardoor leerde ik een aantal aspecten van mijn opa kennen waar ik tot dan toe geen weet van had gehad.
Ik heb “De Zutphense Kehille” met aandacht gelezen en het is naar mijn mening een mooie aanvulling op, resp. uitbreiding van het werk van de heer Laansma.

Aanvulling

Een kleine aanvulling. Op bladzijde 169 vermeld je dat er in 1986 weer Joodse les wordt gegeven in de opnieuw in gebruik genomen sjoel aan de Dieserstraat. Deze lessen werden verzorgd door mevrouw S. Boosman en de heer Jacov Amouyal.
Dank voor deze mooi uitgegeven en zorgvuldig beschreven geschiedenis van Joods Zutphen, waar ik tot mijn achttiende levensjaar actief aan heb deelgenomen.

Jitschak Elzas