Een uitstekend en gedetailleerd beeld van het joodse leven in Zutphen

Dit boek is absoluut een waardige opvolger van Laansma! De auteur is erin geslaagd een uitstekend en gedetailleerd beeld te schetsen van het joodse leven in Zutphen door de eeuwen heen. Daarbij is het Peter Kooij gelukt om in een prettig leesbare verhalende stijl de vele persoonlijke verhalen te verweven met de loop van de geschiedenis, waarbij hij tevens een toelichting geeft op veranderende wetten en voor de niet-Jood een uitleg geeft bij de joodse gebruiken en feestdagen op het juiste moment. Met name het hoofdstuk ‘Hak, pak, zak en zaken’ geeft een levendig inzicht in het bruisende Joodse leven dat er in Zutphen was voor de Tweede Wereldoorlog. Dat kunst en cultuur is ondergebracht in een apart hoofdstuk doet tevens recht aan de creatieve Joden die anders door de overweldigende gevolgen van de oorlog onderbelicht zouden zijn gebleven. Het is heel jammer dat het niet zal worden herdrukt! Een compliment is absoluut op zijn plaats, en dit geldt tevens voor de vormgeving en druk!

Jessie Jongejans