Boekpresentatie in De IJsselstroom

Zutphen. Afgelopen vrijdag werd in De IJsselstroom in aanwezigheid van een kleine kring van genodigden het eerste exemplaar van ‘De Zutphense Kehille in het bijzonder. Een geschiedenis van Joods Zutphen’ overhandigd aan mevrouw Manja Pach uit Deventer. Eerst werd er koffie gedronken met heerlijk gebak dat werd gemaakt en aangeboden door mevrouw Constance Bouwmeister uit Wichmond. Mevrouw Pach kreeg het boek aangereikt door auteur Peter Kooij, die nader inging op zijn beweegredenen om als niet-Jood toch betrokken te zijn op de geschiedenis van de Joden. Hij betreurde het overigens dat maar zo weinigen uitgenodigd mochten worden voor het bijwonen van de presentatie.

Fondsen dragen bij aan totstandkoming boek

Pieter Jonker, uitgever van de Stichting Nobilis, heette de  vertegenwoordigers van de fondsen die financieel hebben bijgedragen en alle medewerkers aan het boek eerst van harte welkom. Peter Kooij schreef eerder een boek over de Joden van Delden. Hij stond vooral stil bij het denken in groepen, waar elk mens zich wel eens schuldig aan maakt en het gevaar dat dat met zich meebrengt. Mevrouw Pach hield een indrukwekkende en inspirerende lezing over hoe moeilijk het voor de Joodse inwoners van ons land was, die na de oorlog wel terugkeerden. Zij keerden terug in een voor hen leeg land. Pieter Jonker beloofde dat de inleiding van mevrouw Pach op de website www.boekjoodszutphen.nl te lezen zal zijn. Mevrouw Pach wees er op dat het boek van Peter Kooij uitputtend de geschiedenis behandeld en dat het illustratiemateriaal ook zo veel duidelijk maakt.

Volharding nodig om boek te voltooien

Tenslotte sprak ook voorzitter Adriaan van Oosten van de Historische Vereniging Zutphen. Hij was blij dat uiteindelijk door de volhardendheid van de auteur en de inzet van Stichting Nobilis het boek toch uitgegeven kon worden. Hij bedankte ook alle fondsen en particulieren die financieel hadden bijgedragen. Alom bleek er na afloop van de presentatie veel waardering voor het boek. De helft van de oplage is al verspreid en een rondje langs de boekhandel in en om Zutphen leert dat de verkoop heel goed loopt. Er komt geen herdruk.